Menu
EUR
  • WEBSHOP GESLOTEN VAN 16/6 TEM 27/6
  • ONZE WINKEL IS GESLOTEN VAN 18/6 TEM 27/6
  • standaard verzending €5,95 I verzending juwelen €2

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ALFONS CONCEPT STORE

 

Wij zijn

Alfons Concept Store

Nieuwpoortlaan 10

8660 De Panne

BE 0669.807.665

Te bereiken via het e-mailadres: [email protected]

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze producten aan jou, als Klant, zullen leveren. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

Door een bestelling te plaatsen op onze webshop ga je akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Wij als Dienstverlener kunnen wij onze algemene voorwaarden ten allen tijde aanpassen. 

De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

PRIJZEN EN BETALING

 

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen product. 

De prijzen staan steeds vermeld op onze website. 

De vermelde tarieven op de webshop van Alfons Concept Store zijn inclusief BTW. 

Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

 

Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aankoopt, is het geldende aanbod. 

 Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien, jij als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

 

Hoewel de online catalogus en de website met de grootst mogelijke zorg worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet actueel is. Mogelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Alfons Concept Store niet. Alfons Concept Store is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

Producten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via onze webshop via de door ons gekozen betaalprovider te worden betaald.

Wij, als Dienstverlener kunnen niet garanderen dat alle producten op onze website voorradig zijn om het moment van de bestelling. Het kan zijn dat het product die je wenst te kopen net verkocht werd in onze fysieke winkel te De Panne.

Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte. 

De online order wordt dan geannuleerd en het geld wordt teruggestort. 

 

OVERMACHT

 

In geval van overmacht die het nakomen van onze verplichtingen buiten onze wil gedeeltelijk of volledig verhindert, kan Alfons Concept Store zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, of de overeenkomst volledig ontbinden. Onder de noemer overmacht begrijpen we onder meer stakingen, brand, energiestoringen, telecommunicatiestoringen of ziekte.Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden en worden.

HERROEPINGSRECHT

 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, het product ontvangen hebt.

  

Uitzonderingen: 

 

  • Juwelen kunnen voor hygiënische redenen niet geretourneerd worden 
  • artikelen in solden kunnen niet geretourneerd worden

 

UITOEFENING VAN HET HERROEPPINGSRECHT

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring via [email protected] op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Alfons Concept Store heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Alfons Concept Store, Nieuwpoortlaan 10 8660 De Panne.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en een aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien jij, als Klant, de goederen fysiek wenst terug te brengen naar de winkel, dan dien jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. 

Jij, als Klant, dient vervolgens de goederen samen met het retourformulier, af te komen geven in de winkel. Wij, als Dienstverlener, bezorgen jou, als Klant dan een terugbetaling van het aankoopbedrag.

 

Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.

 

Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

 

BETWISTINGEN

 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

 

 

LEVERING EN RISICO

 Voor aankoop en verzending van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie. Bij het opgeven van een foutief adres zal dit aan jou, de klant aangerekend worden. Zowel de retourkost ter waarde van 5,95 euro als de nieuwe verzendkost ter waarde van 5,95 euro.

 

Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

 

Wanneer de bezorging van een product vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Wanneer jij, als Klant, niet thuis bent op het moment van levering van het product, wordt deze naar een postpunt gebracht. Het te laat ophalen door jou, als Klant, van jouw pakket geeft jou, als Klant, echter geen recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Wij, als Dienstverlener, kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou, als Klant, werden ontvangen.

 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

ALGEMEEN

 

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen  resultaatsverplichting. 

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

 

GEBREKKIG PRODUCT

Indien jij, als Klant, een gebrekkig product ontvangt, zullen wij, als Dienstverlener, proberen om de goederen op onze kosten te herstellen. Indien dit niet mogelijk is geven wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de keuze tussen een nieuw product of een terugbetaling van de aankoopprijs.

 

OVERMACHT

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

 

RELATIES MET DERDEN

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener; op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

 

WEBSITE

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

 

CADEAUBONNEN

De cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig. Ze kunnen niet gebruikt worden bij het aankopen van artikelen uit de solden of uit onze outlet & worden niet verlengd!

Indien jij, als Klant, een bon verwerft naar aanleiding van een giveaway heeft deze bon een beperkte geldigheidsduur van 3 maanden.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €0,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »